“Lets go invent tomorrow
instead of worrying about
what
happened yesterday.”

Steve Jobs

Castlab Proeftuin metalen speeltuin voor de industrie

Ondernemingen, kennisinstellingen en eindgebruikers werken met innovatieve productiemethodieken. Centraal staan IT-technologieën: digital twins, digital warehouse, predictive maintenance, big data analyse, rule based decision system (AI). De huidige technieken en processen voor het vervaardigen van (kritische) metalen vervangingsonderdelen schieten te kort, waardoor onze maintenance en infrasector aanhikt tegen enorme vervangingskosten.

“De Castlab Proeftuin richt zich op de verduurzaming van de maakindustrie door de kennisdeling en -ontwikkeling van verschillende partners.”  

Oplossingen voor Nederlandse infrastructuur

Circa 70 jaar geleden is het overgrote deel van de huidige Nederlandse infrastructuur gerealiseerd voor een levensduur van 30-50 jaar en nu dus zo’n 50 jaar of ouder. Het spoorwegennet, bruggen, sluizen, leidingen, viaducten e.d. representeren een vervangingswaarde van ca. €360 miljard. Als er iets in het materieel hapert brengt dat schade toe aan de economie. Onderhoud is dus enorm belangrijk. Omdat vele assets aan het einde van hun levensduur zijn en vervangen van de gehele infrastructuur niet mogelijk is, is slim onderhoud uitvoeren en oude assets te vervangen met nieuwe onderdelen tegen aanvaardbare kosten de oplossing. Vaak zijn dit unieke vervangingsonderdelen die bij falen snel opnieuw geleverd moeten worden. Hiervoor is De Castlab Proeftuin opgezet.

Samen in één proeftuin

De proeftuin draait om ketenbenadering waarin verschillende partijen participeren: mkb- en grote ondernemingen, kennisinstellingen en eindgebruikers (zie partners). Samenwerken in  een proeftuinomgeving om innovatieve ideeën uit te wisselen en nieuwe technologieën en businessmodellen voor smart maintenance te ontwerpen, ontwikkelen en testen.

“Verduurzaming van de maakindustrie door kennisdeling en -ontwikkeling door kostenbesparende innovatieve productie methoden.”

 

Wat doen we zoal in De Proeftuin?

We ontwikkelen nieuwe technologieën om kritische onderdelen te vervaardigen en te voorspellen op welk moment ze gaan falen. Het aanleggen van een database. Het ontwikkelen van businessmodellen door samenwerking zoals het kostenefficiënt vervaardigen van kritische onderdelen in high mix/low volume binnen een zeer kort tijdsbestek.

Tevens wordt big data van de onderdelen gebundeld om predictive maintenance van sensorloze componenten mogelijk te maken. Maar ook als bepaalde onderdelen niet te vinden zijn omdat een leverancier niet meer bestaat of er geen tekeningen meer beschikbaar zijn kunnen we deze met behulp van verschillende technologieën in De Proeftuin ontwikkelen. Het betreffende onderdeel kan worden gereproduceerd en geleverd inclusief de bijbehorende tekeningen en productspecificaties. Tevens het ontwikkelen en produceren van een reserveonderdeel (vanaf 1 stuks) zodat er geen grote voorraden ingekocht hoeven te worden wat dus leidt tot een stuk lagere investeringskosten

In De Proeftuin werken samen:

Scrumble richt zich op slimme 3D-technieken en het gebruik van nieuwe, vaak verrassende, materialen. Daar houden wij als techneuten van.
Fontys University onderzoekt onder meer nieuwe verdienmodellen en manieren om productinformatie digitaal vast te leggen en later opnieuw te gebruiken met 3D-printen in metaal, verspanen en gieten.
Proven Concepts test en optimaliseert bestaande en nieuwe werkprocessen, zoals de automatisering van 3D-scansystemen – van scan tot bruikbaar 3D CAD-model.
Melis Gieterijen combineert moderne technologieën met jarenlange ervaring, vakmanschap en diepgaande kennis van giettechnieken, legeringen en materialen.
CastLab wil de spotify van de metaalindustrie worden door het one-stop-shop concept met diverse afnemers en samenwerkings verbanden tussen complementaire ondernemingen en kennisinstellingen.
Chemelot brengt verschillende disciplines samen om producten te ontwikkelen die het verschil maken, met behulp van nieuwe ideeën en frisse benaderingen.
Dual Inventive gelooft in het spoor als vervoersmiddel van en voor de toekomst. Inzicht in het spoor en efficiënt gebruik maken van technologie kan kosten voor onderhoud sterk reduceren en de spoorcapaciteit optimaliseren.
ColorFabb digitaliseert, vernieuwt en produceert producten met korte doorlooptijden en nieuwe technieken. Door te produceren wat op dat moment nodig is voorkomen we hoge kosten, onnodige opslag en verschroting van overtallige producten
Logo_OPZuid_kleur-eps1
Logo_EU_NEDERLANDS_EFRO_eronder_kleur
Logo-provincie-Noord-Brabant_kleur-(1)