test

‘Let’s go invent
tomorrow instead of
worrying about what
happened yesterday’

Steve Jobs

Waarom Proeftuin?

Nederlandse infrastructuur €360 miljard waard

Circa zeventig jaar geleden is het overgrote deel van de huidige Nederlandse infrastructuur gerealiseerd, een fijnmazig wegen- en spoornetwerk dat bekend staat als een van de beste infrastructuren ter wereld. De civiele infrastructuur in Nederland, zoals het spoorwegennet, bruggen, sluizen, leidingen, viaducten e.d. representeren een vervangingswaarde van ca. €360 miljard. Veelal wordt infrastructuur ontworpen voor een levensduur van 30-50 jaar. Veel van de infrastructuur in Nederland is nu zo’n 50 jaar of ouder. Als er iets in het materieel hapert, raken de wegen verstopt en brengt dat schade toe aan de economie. Daarom is slim onderhoud aan de Nederlandse infrastructuur een belangrijk gegeven om de komende jaren beschikbaar te blijven voor de cruciale functies van onze infrastructuur. Dit één op één vervangen is financieel gezien geen optie vanwege het gigantische bedrag dat hiermee gemoeid is.

 

Uitdaging

Momenteel bestaan er vele kwetsbare plekken, omdat vele assets aan het einde van hun levensduur zijn. Het vervangen van de hele infrastructuur in één keer is niet mogelijk. Daarom wordt ingezet op het zo goed mogelijk behouden van de bestaande infrastructuur door slim onderhoud uit te voeren en oude assets te vervangen met nieuwe onderdelen. De maintenance sector staat voor een enorme uitdraging om de infrastructuur beschikbaar te houden tegen aanvaardbare kosten, en heeft daarbij de bedrijven nodig die vervangingsonderdelen produceren. Vaak zijn dat vervangingsonderdelen die uniek zijn en bij falen moeten deze in korte tijd geleverd kunnen worden.

 

Innovatie

Vanwege de urgentie en noodzaak om een passende oplossing te creëren, is een proeftuin opgezet rondom dit thema. Deze proeftuin draait om ketenbenadering waarin de volgende partijen participeren: mkb-ondernemingen (Melis Metaalgieterijen, Castlab, colorFabb, Proven Concepts, Scrumble), grote onderneming (Dual Inventive), kennisinstellingen (Fontys Hogeschool en CHILL Labs) en eindgebruikers (NS, Strukton Rail en VRS Railway Industry). Deze partijen gaan in een proeftuinomgeving samenwerken om innovatieve ideeën uit te wisselen en nieuwe technologieën en businessmodellen voor smart maintenance te ontwikkelen en testen. In de proeftuin zijn de activiteiten gericht op: 

 

 • Nieuwe technologieën om de kritische maintenance onderdelen te vervaardigen en te voorspellen op welk moment ze falen, door het aanleggen van een database met behulp van big data technieken. Hierbij vinden ontwikkelingswerkzaamheden plaats aan digital warehousing, digital twins, rule based decision system (AI), metaal vervaardigingstechnieken en composiettechnologie.
 • Het ontwikkelen van nieuwe service businessmodellen door samenwerking met alle relevante stakeholders/ Deze samenwerking omvat het kosten efficiënt vervaardigen van kritische onderdelen in high mix/low volume binnen een zeer kort tijdsbestek. Tevens wordt big data van de onderdelen geaggregeerd om predictive maintenance van sensorloze componenten mogelijk te maken.

 

 

.

 

Partners Proeftuin

Scrumble ontwikkelt complexe maatwerk applicaties op basis van web-based software. Zij richten zich op het ontwikkelen en vermarkten van nieuwe automatiserings concepten in logistieke processen.

Voor scrumble is de aanleiding voor deelname aan de proeftuin het ontwikkelen van expertise op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) voor een concreet toepassingsgebied. Ook willen zij Big Data analyse binnen de proeftuin uitvoeren voor predictive maintenance.

Fontys is één van de grootste hoger onderwijsinstellingen in Nederland. Het onderwijsaanbod omzet vrijwel alle sectoren. Door onderwijs en onderzoeken te verbinden aan innovatieprocessen wil Fontys een innovatiemotor van de regio zijn.

De aanleiding voor het meedoen aan de proeftuin is om kennis en ervaring toe te voegen aan de proeftuin op het gebied van additive manufacturing om daarmee complexe onderdelen te ontwerpen en te realiseren. Daarnaast zal Fontys samen met mkb-ondernemingen in de metaalindustrie onderzoek doen naar nieuwe businessmodellen.

Proven Concepts houdt zich bezig met productontwikkeling en prototyping om ideeën te realiseren voor de maakindustrie. Samen met klanten worden oplossingen bedacht voor (complexe) technische vraagstukken.

De proeftuin biedt ruimte om bestaande en nieuwe werkprocessen te testen en te optimaliseren. Een voorbeeld hiervan is het automatiseren van 3D-scansystemen.

Melis Gieterijen is al 65 jaar een begrip in de gietindustrie. De onderneming levert zandgietwerk, coquilliegietwerk en hogedrukgietwerk in aluminum, brons en gietijzer.

Melis Gieterijen wil een samen met Castlab moderne technieken zoals 3D printen, 3D scannen en gietsimulatiesoftware combineren met jarenlange ervaring, vakmanschap en diepgaande kennis van castingproductietechnieken, legeringen en materialen.

Castlab is een start-up die de doorlooptijd van metalen prototypen, verouderde onderdelen, reserveonderdelen en (kleine en middelgrote) series aanzienlijk verkort. Binnen tien werkdagen levert Castlab het vereiste aantal onderdelen voorzien van de vereiste productspecificaties en certificeringen.

Castlab wil het one-stop-shop concept pilot testen met diverse afnemers en samenwerkingsverbanden opbouwen tussen complementaire ondernemingen en kennisinstellingen.

CHILL is een organisatie gesitueerd op de Brightlands Chemlot Campus te Geleen, dat samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven stimuleert. Ze zijn een zogenaamd Centre of Expertise (CoE) en een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV). Dit zijn publiek-private samenwerkingen die vanuit het Nederlandse topsectorenbeleid werken aan onderwijsvernieuwing, innovatieopdrachten en leven-lang-leren programma’s.

De aanleiding voor het deelnemen aan de proeftuin is om de mogelijkheden en kansen die de proeftuin biedt op het gebied van ontwikkelen en testen van nieuwe composiettechnologieën. Daarnaast om kennis uit te bouwen op het gebied van digital twins/3D-scantechnologie.

Dual Inventive ontwikkelt en produceert innovatie technologische producten. De onderneming richt zich op draadloze producten die de railinfrastructuur veiliger en efficiënter maken. Daarnaast ontwikkelen zij ook de (cloud based) software. Een voorbeeld hiervan is field service management wat defecten aan wissels registreert door middel van sensoroutput of visuele inspecties.

De aanleiding voor Dual Inventive om deel te nemen aan de proeftuin is om een digital warehouse te creëren en testen voor defecten rondom het spoor.

colorFabb levert hoogwaardige oplossingen op het gebied van filament, advies en 3D-printers. De onderneming ontwikkelt en produceert eigen filamenten.

colorFabb wil haar kennis inzetten en onderzoeken of de gebruikte technieken (of variaties daarvan) ook ingezet kunnen worden voor industriële toepassingen.

Logo_OPZuid_kleur-eps1
Logo_EU_NEDERLANDS_EFRO_eronder_kleur
Logo-provincie-Noord-Brabant_kleur-(1)

Wat onze partners zeggen

 • Total cost of ownership worden beperkt

  Met de partners binnen de proeftuin bieden wij een breed scala aan mogelijkheden om producten te digitaliseren, vernieuwen en produceren. Hierdoor kunnen we de supply chain flink versimpelen en tegelijkertijd de kwaliteit van het gehele proces waarborgen.

  Met de korte doorlooptijden en nieuwe technieken besparen we niet alleen directe kosten, maar reduceren we ook de total cost of ownership door stilstand van het materieel te beperken.

  Total cost of ownership worden beperkt
 • Dit resulteert in producten die het verschil zullen maken.

  Breng je specialismen en faciliteiten bij elkaar, durf je over grenzen heen te kijken, dan zijn de mogelijkheden ongekend. Laat onderzoekers en eindgebruikers samenwerken, stel faciliteiten beschikbaar en stel vragen. Laat frisse geesten naar ideeën kijken en combineer dat met waardevolle ervaring. Dit resulteert in producten die het verschil zullen maken. Voor u. Voor ons. Voor deze wereld.

  Dit resulteert in producten die het verschil zullen maken.
 • Samen out of the box denken

  We laten zien dat we samen out-of-the-box kunnen denken en in staat zijn verdienmodellen te ontwikkelen, waar een MKB-bedrijf alleen dit minder snel kan realiseren.

  Samen out of the box denken

Business cases

Obsoletes

Het kan zijn dat bepaalde onderdelen niet meer op de markt te vinden zijn, omdat bijvoorbeeld te leverancier niet meer bestaat of omdat er geen tekeningen meer van te vinden zijn. Middels verschillende technologieën die in de proeftuin ontwikkelt worden kan het onderdeel gereproduceerd en geleverd worden met de bijbehorende tekeningen en productspecificaties (hier horen de afbeeldingen van de hendel bij).

 

Spareparts

Wanneer een reserveonderdeel nodig is dan kunnen deze door de ontwikkelde technieken in de proeftuin geproduceerd worden op enkelstuks niveau, zodat er geen grote voorraden ingekocht hoeven te worden wat dus leidt tot een stuk lagere investeringskosten.

 

 

Stap 1

Stap 1

Stap 2

Stap 2

Stap 3

Stap 3

Stap 4

Stap 4

Stap 5

Stap 5

Stap 6

Stap 6

Stap 7

Stap 7

Stap 8

Stap 8

Stap 9

Stap 9